พฤษภาคม 13, 2021

โครงสร้างของโนโรไวรัส สาเหตุหลักของการทำให้เกิดโรคระบาดที่มาจากอาหาร

โครงสร้างของโนโรไวรัส กรณีไปทั่วโลก ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาที่ดีอและอย่างมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้าน

โครงสร้างของโนโรไวรัส

Noroviruses สาเหตุหลักของการทำให้เกิดโรคระบาดที่มาจากอาหาร คิดเป็น 58% ของการแพร่ระบาดทั้งหมดและในแต่ละปีมีถึง 685 ล้านกรณีไปทั่วโลก ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาที่ดีอและอย่างมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้านกับไวรัสชนิดดังกล่าว นักวิจัยจึงพยายามศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างที่ซับซ้อนของโนโรไวรัส โดยเชื่อว่าอาจจะนำไปสู่หนทางพัฒนาวัคซีน

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการโคลด์ สปริง ฮาร์เบอร์ Cold Spring Harbor-CSHL ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาได้เผยว่านักวิจัยจำเป็นต้องเข้าใจว่ารูปร่างของโนโรไวรัสนั้นมีลักษณะอย่างไร มีความแตกต่างทางรูปร่างของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างไร นักวิจัยจึงมีการทดลองแก้ปัญหาโครงสร้างของโนโรไวรัส 4 สายพันธุ์โดยใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง cryo-electron microscopy ที่ทำให้ได้เห็นถึงความละเอียดของโครงสร้างอันซับซ้อนที่เป็นเปลือกนอกของไวรัส จากนั้นก็ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่สามารถ ช่วยในการชี้นำไปสู่การพัฒนาวิธีต่อสู้กับการติดเชื้อโนโรไวรัสได้

ทีมวิจัยพบว่าแต่ละสายพันธุ์นี้จะมีปฏิกิริยาต่อเซลล์ของมนุษย์ที่ต่างกันออกไป และมีวิธีการผูกมัดสารภูมิต้านทานก็จะแตกต่างกันไปอีกเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาสร้างวัคซีนจึงควรได้รับการกำหนดให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงความผันแปรของสายพันธุ์และรูปแบบโครงสร้างของไวรัสนั่นเอง.…