พฤษภาคม 13, 2021

ยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก เมื่อสารเหล่านี้ตกค้างเข้าสู่ร่างกายก็จะสะสม นานวันกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง

ยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก เป็นอันตรายต่อระบบสมองและประสาท

ยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก

อาหารหลัก 5 หมู่ คือกลุ่มอาหารสำคัญต่อร่างกายที่ต้องควรได้รับในแต่ละวัน ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลัก ส่วนวิตามิน แร่ธาตุ ไขมันและสารอาหารอื่นๆ แม้ว่าร่างกายต้องการปริมาณไม่มากแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย เพราะมีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสุขภาพแข็งแรง

ผักผลไม้สดนับเป็นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามินและใยอาหารที่สำคัญให้แก่ร่างกาย แต่การทานผักอาจจะไม่ได้ส่งผลดี หากมีสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้าง สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้มีด้วยกัน 4 กลุ่มคือ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มไพรีทรอยด์

เมื่อสารเหล่านี้ตกค้างเข้าสู่ร่างกายก็จะสะสม นานวันกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง เช่น เป็นอันตรายต่อระบบสมองและประสาท ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมี กระทบต่อต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) และอาจเป็นพิษต่อตับและไต แต่ถ้าเกษตรกรใช้สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP อันตรายเหล่านี้ก็อาจไม่ตกมาถึงผู้บริโภคอย่างเราๆได้

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างผักสด 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักแขนง และกุยช่ายขาว ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อนำมาวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชรวม 58 ชนิด และพบสารไซเพอร์เมทรินตกค้างในผักคะน้า และพบสารคลอร์ไพริฟอสเอทิล, สารไซเพอร์เมทรินตกค้างในผักกระเฉด แต่ปริมาณที่พบน้อย

ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยควรนำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดโดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที วิธีง่ายๆแค่นี้ก็สามารถลดสารเคมีตกค้างลงจนไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายได้…