พฤษภาคม 13, 2021

ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสาน 3-MCPD ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสาน 3-MCPD อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในตัวของผู้ใช้ได้

ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสาน 3-MCPD

เป็นการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายของโปรตีนถั่วเหลือง หรือส่วนผสมของถั่วเหลืองและแป้งข้าวสาลีที่มีการโดยหมัก การย่อยของสารเคมีที่แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ในระดับพาสเจอไรซ์แล้วบรรจุลงใส่ขวด ซอสถั่วเหลืองส่วนใหญ่มักมีกระบวนการผลิต 2 รูปแบบคือ

การหมักด้วยจุลินทรีย์แบบดั้งเดิม วิธีนี้จะทำซอสจะมีรสชาติดีมากยิ่งขึ้น กับอีกวิธีด้วยการที่ย่อยสลายโปรตีนของถั่วเหลือง ใช้กรดเกลือความเข้มข้นสูงในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง วิธีนี้ถึงแม้จะมีรสชาติด้อยกว่าของวิธีแรก แต่วิธีนี้ทําให้สาร 3-MCPD เกิดขึ้นและปนเปื้อนอยู่ในซอสถั่วเหลือง หากร่างกายได้มีการรับปริมาณสาร 3-MCPD ปริมาณมากและบ่อยครั้ง จะทําให้เกิดเป็นพิษระยะยาว โดยสารดังกล่าวองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติได้จัดให้เป็นสารในกลุ่ม 2B

ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในตัวของผู้ใช้ได้ สถาบันอาหาร ได้มีการสุ่มตัวอย่างซีอิ๊วขาวและซอสถั่วเหลืองจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อที่วางจำหน่ายในกรุงเทพฯ นำมาวิเคราะห์ปริมาณสาร 3-MCPD แต่ยังมีปริมาณที่ไม่ปริมาณเกินค่ามาตรฐานของไทย ที่กำหนดให้พบสาร 3-MCPD ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว วันนี้ใช้ซีอิ๊วขาวและซอสถั่วเหลืองปรุงอาหารหรือปรุงรสกันได้อย่างสบายใจ แต่ขอแนะเพิ่มว่า อย่าทานอาหารเดิมซ้ำๆ เน้นทานผัก ผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถต่อต้านสารพิษได้.…