มิถุนายน 24, 2021

ผลวิเคราะห์ พบแคดเมียมปนเปื้อนในสาหร่ายปรุงรส จึงได้มีการออกมาเตือนให้กับเด็กๆที่ชอบทานกัน

ผลวิเคราะห์ พบแคดเมียมปนเปื้อนในสาหร่ายปรุงรส  ได้มีการสุ่มตัวอย่างสาหร่ายปรุงรสจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เกต

ผลวิเคราะห์ พบแคดเมียมปนเปื้อนในสาหร่ายปรุงรส

สาหร่ายปรุงรส นับเป็นอาหารกินเล่นที่มีความนิยมกับเด็กๆ ต่างก็พากันชื่นชอบกันมาก ปัจจุบันมีการนำสาหร่ายมาทอดและอบกรอบ แล้วปรุงรสบรรจุใส่ซองขาย การเลือกซื้อสาหร่ายปรุงรส เป็นของกินเล่นอาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมาก และจำกัดปริมาณในการที่เรากินในแต่ละวัน หากผู้ผลิตได้นำสาหร่ายทะเลที่เจริญเติบโตในแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักมาใช้เป็นวัตถุดิบ อาจจะทำให้สาหร่ายปรุงรสมีโลหะหนักเช่น สารหนู แคดเมียม ปรอท ปนเปื้อน

เมื่อได้มีการกินเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย และหากได้รับแคดเมียมปริมาณมากๆแล้ว จะส่งผลทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ไตและตับก็จะถูกทําลาย ส่วนการได้รับปริมาณแคดเมียมน้อยๆแต่เป็นเวลานาน จะส่งผลทำให้เป็นพิษต่อไตและกระดูกได้เช่นกัน

โดยสถาบันอาหารร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้มีการสุ่มตัวอย่างสาหร่ายปรุงรสจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เกต ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์โลหะหนักแคดเมียมปนเปื้อน

ผลวิเคราะห์ก็ได้พบว่าสาหร่ายปรุงรสทั้ง 5 ตัวอย่าง พบแคดเมียมปนเปื้อนและมีอยู่ 1 ตัวอย่าง พบแคดเมียมในปริมาณเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งได้มีการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด ได้กำหนดให้พบแคดเมียมปนเปื้อนในสาหร่ายพร้อมบริโภค (สภาพแห้ง) ได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ฉะนั้น ผู้ปกครองควรแนะนำ ให้มีความรู้กับเด็กๆที่ชอบกินสาหร่ายปรุงรส กินได้แต่ไม่ควรมากเกิน และควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…

วิธีการถนอมอาหาร ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้มีอาการคลื่นไส้

วิธีการถนอมอาหาร ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ หลังนำมาวิเคราะห์ผลปรากฏว่า ปลาส้มดิบมีเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน

วิธีการถนอมอาหาร ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ

หากกล่าวถึงเรื่องการถนอมอาหารบ้านเราไม่เป็นสองรองใคร ซึ่งในสมัยโบราณมีวิธีถนอมอาหารที่เหลือจากการบริโภคสดไม่กี่ชนิดคือ การหมัก ตาก ดอง เชื่อม เพื่อให้เก็บอาหารไว้ทานนอกฤดูเก็บเกี่ยว หรือเก็บรักษาไว้ทานได้นานๆ

การทำปลาส้ม มีทั้งแบบนำปลาทั้งตัวมาหมัก และแบบหั่นปลาเป็นชิ้นแล้วจึงนำมาหมัก ซึ่งเป็นการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักแบบพื้นบ้าน ที่นำปลามาหมักด้วยเกลือ ข้าวสุก กระเทียม และพริกไทยเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมเพื่อสร้างกลิ่นและรสชาติ

หมักจนได้ที่ ปลาจะมีรสเปรี้ยว นำมาทอด นึ่ง ปิ้งให้สุก ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆ อร่อยลิ้นจนเติมข้าวได้หลายจาน

ในบางคนมีรสนิยมชอบทานปลาส้มแบบดิบๆโดยไม่ปรุงให้สุก ขอเตือนว่า…อาจทำให้ได้รับอันตราย จากเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในปลาส้มได้ เพราะหากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการหมักไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ผลิตรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลไม่ดี ทั้งไว้เล็บยาว เข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือให้สะอาด อาจเป็นสาเหตุทำให้ปลาส้มมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน เช่น เชื้อ ซาลโมเนลลา

เชื้อชนิดนี้เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย

เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องอาหารปลอดภัย “สถาบันอาหาร” ได้สุ่มตัวอย่างปลาส้มดิบจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางขายในตลาด ร้านค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หลังนำมาวิเคราะห์ ผลปรากฏว่า ปลาส้มดิบ 4 ตัวอย่าง มีเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน ซึ่งตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้ต้องไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อนในอาหารหมักพื้นเมือง เช่น ปลาส้ม

เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว ควรปรุงปลาส้มให้สุกก่อนทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย…