กันยายน 23, 2020

About Francisca

Here are my most recent posts

รองนายก จุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อสุกร ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์

รองนายก จุรินทร์  ได้ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายราคาเนื้อสุกร (สะโพก) เหลือกิโลกรัมละ 130 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ได้ร่วมกับ นางสาวธีราพร ธีรทีป ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด เพื่อให้ในการต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาพิเศษ

เป็นการเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน แม็คโครได้ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายใน ในกระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายราคาเนื้อสุกร (สะโพก) เหลือกิโลกรัมละ 130 บาท จาก 145 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.ค. 2563 ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย ทีมผู้บริหาร ยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสุกรให้เกิดความต่อเนื่อง

เป็นการเพื่อสร้างทางเลือกการซื้อเนื้อสุกรคุณภาพปลอดภัย ในราคายุติธรรม ทั้งนี้ แม็คโคร ที่ได้เป็นการจัดเตรียมเนื้อสุกรในส่วนต่างๆ อาทิ สันใน สันนอก หมูสับ ในราคาขายส่ง ที่ได้เป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าประชาชนและผู้ประกอบการให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงนี้ด้วย ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์…

SCC คาดกำไรไตรมาส 2/63 ออกมาดี เป็น 9 พันล้านบาท เติบโต +28% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

SCC  แต่ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างยังซบเซาไตรมาส3/63 ปิโตรฯยังแข็งแกร่ง แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 417 บาท

บล.DBS วิคเคอร์ส โดยได้มีการระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(15ก.ค.63) ว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC ที่ได้มีการคาดกำไรไตรมาส 2/63 ออกมาดี เป็น 9 พันล้านบาท เติบโต +28% เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ +29% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งในปัจจัยหนุน คือ 1) มาร์จิ้นปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 2) มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์แข็งแกร่ง โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่ไม่รวมไทย 4) ที่มีกำไรจากสต็อกปิโตรเคมี โดยประเมินไว้ที่ 434 ล้านบาท (จาก 1Q63 ที่ขาดทุนสต็อก 1.11 พันล้านบาท) แต่ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างยังซบเซาไตรมาส3/63 ปิโตรฯยังแข็งแกร่ง แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 417 บาท…

กทท ยันค่าภาระท่าเทียบเรือแหลมฉบังเป็นธรรมสะท้อนต้นทุน

กทท  แจงค่าภาระท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A แหลมฉบัง เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ได้มีการเปิดให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากนี้ที่ผ่านมา ทลฉ.ยังไม่มีท่าเทียบเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เรือชายฝั่งต้องไปเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือในระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว จึงทำให้เกิดปัญหาในการรอคอยเข้าเทียบท่าของเรือชายฝั่งที่ท่าเทียบเรือในระหว่างประเทศ เพราะท่าเทียบเรือในระหว่างประเทศมีเรือสินค้าในระหว่างประเทศให้บริการอยู่ จึงทำให้เรือชายฝั่งไม่สามารถเข้าเทียบท่าบรรทุกตู้สินค้าขาเข้า เพื่อเป็นการนำไปส่งยังท่าปลายทางได้อย่างทันเวลากับความต้องการของผู้นำเข้าสินค้า จึงทำให้เกิดค่าภาระฝากเก็บตู้สินค้า (Container Storage) และจึงได้มีการเป็นปัญหาในระหว่างผู้นำเข้าสินค้า สายการเดินเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือในระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน

โดย ที่ได้มีการเรียกเก็บค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ A ประกอบด้วย กิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าในระหว่างท่าเทียบเรือในระหว่างประเทศถึงท่าเทียบเรือ A จากรถบรรทุกตู้สินค้าลงในลานตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ A และในการยกขนตู้สินค้าจากลานตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกตู้สินค้าไปยังหน้าท่าเทียบเรือ A และเป็นการใช้ปั้นจั่นหน้าท่ายกขนตู้สินค้าบรรทุกลงเรือชายฝั่ง เพื่อให้เรือสินค้าชายฝั่งที่ได้ออกมารับตู้สินค้าขาเข้าที่ ทลฉ. ที่ได้มีการดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container)

ซึ่ง ได้มีประกาศกำหนดอัตราค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ A ในอัตรา 1,545 บาท/ตู้ ทุกขนาด ทุกสถานภาพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กถุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และต่อมา ได้มีประกาศปรับลดอัตราค่าภาระฯ จากเดิมลดลง 20% เป็นการจัดเก็บในอัตรา 1,236 บาท/ตู้ ทุกขนาด ทุกสถานภาพ โดยที่ได้เป็นอัตราที่คำนวณและสะท้อนมาจากการต้นทุนการดำเนินการ และได้มีการรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 58 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำในระยะที่ได้มีการเริ่มแรกของการเปิดดำเนินการ

ดังนั้นในการเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือ A เพื่อให้บริการขนส่งตู้สินค้าในระหว่างท่าเทียบเรือระหว่างประเทศถึงท่าเทียบเรือ A เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและลดระยะเวลารอคอยเทียบท่าของเรือสินค้าชายฝั่ง มีส่วนที่สำคัญในการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเร่งพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ที่มาพร้อมทั้งการส่งเสริมให้การเป็นการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับ ทลฉ.เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่ง (Shift Mode) จากทางถนนเป็นทางรางและทางลำน้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศโดยรวม

ทั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือให้มีความทันสมัย เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และลดระยะเวลาการรอคอยของเรือสินค้าชายฝั่งที่ต้องใช้ท่าเรือในระหว่างประเทศร่วมกับเรือสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า (Transit Time) ให้แก่ผู้นำที่ได้มีหารเข้าสินค้าจากในปัจจุบัน จึงทำให้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม รวมไปจนถึงลดการใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร ยกระดับการเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นประตูการค้าหลักของระดับภูมิภาค…

7 วิถีเกษตรนวัตกรรม สร้างอาชีพคนคืนถิ่น. การระบาดของไวรัสโควิด-19

7 วิถีเกษตรนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยที่ศูนย์ได้มีการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ได้มีการระดมสมองนักวิชาการ กูรูในด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการจัดทำ 7 นวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

นวัตกรรมทั้ง 7 สาขา มีอะไรบ้างที่ผู้ถูกเลิกจ้างงานจะได้เป็นการใช้ยึดเป็นแนวทางทำกิน และ NIA ที่ได้มีความพร้อมจะสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการทำตลาด ให้กับสตาร์ตอัพด้านการเกษตร

เป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร …ที่ได้มีการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาตอบสนองเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน…มี 4 แนวทางที่สำคัญ คือ เป็นการการใช้ประโยชน์ไมโครไบโอมของจุลินทรีย์ดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อเป็นการควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยที่ได้มีการดัดแปลงยีนให้ได้พืชที่มีคุณลักษณะตามต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่

เกษตรดิจิทัล…เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการใช้บล็อกเชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านผลผลิต และเป็นการนำมาใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติ และข้อมูลที่ได้มีการย้อนหลังด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น เป็นการใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลระดับน้ำในนาข้าว โดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลจากที่บ้านได้ผ่านมือถือ

เพื่อเป็นการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่…โดย เฉพาะการทำเกษตรแนวตั้ง เหมาะสำหรับในการทำเกษตรในเขตเมือง รวมไปถึงฟาร์มเลี้ยงแมลงแบบปิด ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจากแมลงกำลังจะกลายเป็นโปรตีนทดแทนของเนื้อสัตว์ในอนาคต

อย่าง YNsec สตาร์ตอัพชาวฝรั่งเศสที่ได้มีระบบการเลี้ยงแมลงขนาดใหญ่ด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ด้วยกำลังผลิต 20,000–25,000 ตันต่อปี

เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ…ที่ได้มีการช่วยประหยัดแรงงาน โดยที่ได้มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่างๆ อย่างสตาร์ตอัพอิสราเอล “อารักกา” ที่ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ใช้ในการผสมเกสรในโรงเรือน โดยที่มี AI คอยบอกได้ว่าดอกไม้มีความพร้อมสำหรับการผสมเกสรดอกไม้เมื่ออุณหภูมิและระดับความชื้นเหมาะสม หรือสตาร์ตอัพไทยเทวดา คอร์ป ที่นำโดรนไปใช้ในการปลูกข้าวได้อย่างแม่นยำจนเพิ่มผลผลิตได้ถึงสองเท่า

เพื่อบริการทางธุรกิจเกษตร…ในระบบการจองอุปกรณ์การเกษตร ระบบการประมูลสินค้าเกษตร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการตลาด และได้มีการให้ระบบเชื่อมโยงผลผลิตกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหาร

เพื่อเป็นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง…ที่ได้เป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเก็บรักษาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายผลผลิต เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศด้วยโอโซน โดยที่เป็นการใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุ และรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้นานขึ้น

ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี…ที่ได้มีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอนไซม์ หรืออื่นๆ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนโรงงาน ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น เชื้อเพลิงและพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์…

เซ็ปเป้ เดินหน้าจับลูกค้าคอกาแฟแคลอรีต่ำ เปิดตัวสูตรใหม่ซอยเปปไทด์

เซ็ปเป้  ส่วน “เดนทีน” ส่งหมากฝรั่งรสใหม่พีชแมงโก้เอาใจลูกค้า…

โดยผู้สื่อข่าวที่ได้มีการรายงานว่า บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการแนะนำกาแฟเพรียวสูตรใหม่ ซอยเปปไทด์ ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้มีการปรุงสำเร็จผสมเปปไทด์จากถั่วเหลือง ใบแปะก๊วยและวิตามินรวม ด้วยรสชาติอ่อนละมุม กลมกล่อม ที่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีคลอเลสเตอรอล เพียง 60 กิโลแคลอรี โดยวางขายแล้ววันนี้

ซึ่งในขณะที่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มีการเปิดตัวหมากฝรั่งเดนทีนเลเยอร์สรสใหม่พีชแมงโก้ โดยที่ยังคงคุณสมบัติของหมากฝรั่งสอดไส้ลูกอมด้วยผลไม้ เช่น มะม่วง และพีช…

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมใจรวมจิต สนับสนุนกิจกรรม ผ้าป่าหนังสือ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมจิตรวมใจ สนับสนุนกิจกรรม  ผ้าป่าหนังสือ

จากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ซึ่งขอเชิญชวนทุกท่าน เพื่อร่วมใจรวมจิต สนับสนุนกิจกรรม “ผ้าป่าหนังสือ” เพื่อแม่ในคุก ลูกในครรภ์ สามารถชักชวนกันอ่านหนังสือและ คืนพ่อจากคุก คืนสุขให้ลูกที่บ้าน หนังสือเล่มนี้.. ที่จะทำให้แม่ในคุก ลูกในคุก และ พ่อในคุก ติดคุกเพียงกาย แต่ใจเป็นอิสระ หนังสือเล่มนี้.. ที่จะได้มีการสร้างความสุขทั้งในโลกแห่งหนังสือ และ โลกแห่งชีวิตจริง ให้แม่ในคุก ลูกในคุก และลูกในครรภ์ ที่ได้มีการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความหมาย หนังสือเล่มนี้.. พ่อที่พ้นโทษ ที่จะสามารถได้มีการนำกลับไปอ่าน ท่อง ร้อง และเล่นกับลูกที่บ้านอย่างมีความสุข

(กระต๊าก กระต๊าก,ตั้งไข่ล้ม,ขอบคุณ,ติ๊กต่อก,ตบแผละ,จ๊ะเอ๋…จะเอ๋,ตุ๋มต๋ำ,กล่อมลูกน้อย,ลูกลิงสวัสดีฯลฯ)

จึงขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแววตาที่พร่าหม่นของแม่ในคุก ลูกในคุก พ่อในคุก คนละเล่ม สองเล่ม เพื่อเป็นการเติมชีวิตเหล่านี้ให้เต็มด้วยกัน และร่วมเขียน “กำลังใจ” บนการ์ดตุ๊บปอง แล้วแขวนไว้ที่ “ต้นผ้าป่าหนังสือ”

“สุขง่ายๆ กับการให้” ได้ที่ * ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จำนวน 3 สาขา คือ * สยามสแควร์ * ศาลาพระเกี้ยว * จัตุรัสจามจุรี

* หรือร่วมซื้อหนังสือบริจาคโครงการ “ผ้าป่าหนังสือ” ได้ที่ Line:@Chulabook ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563…

มาม่าคัพ มีการลดราคาเป็นครั้งแรก ขานรับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

มาม่าคัพ มีการลดราคาเป็นครั้งแรก  ทุกรสชาติ จาก 13 บาท เหลือ 10 บาท โดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการลดราคาของมาม่าคัพ

มาม่าคัพ มีการลดราคาเป็นครั้งแรก

วันนี้ (8 พ.ค.) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการมาเป็นล็อตที่ 2 แล้ว มีสินค้าเข้าร่วมโครงการ 6 กลุ่มสินค้า คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง กลุ่มซอสปรุงรส กลุ่มของใช้ประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง ลดสูงสุดร้อยละ 68 และมีสินค้าร่วมลดราคา 3,025 รายการ มีผู้ประกอบการร่วมโครงการ 51 ราย ซึ่งการจัดโครงการได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 ล็อต และเนื่องจากสินค้าของสหพัฒน์ล้วนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องจำเป็นในชีวิตประจำวัน จึงช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การระบาดของ
โควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งหลายคนรายได้ลดน้อยลง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพของประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มาม่ายังได้จัดแคมเปญพิเศษ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ มาม่าคัพ” โดยร่วมกับร้านค้าพันธมิตร ปรับลดราคาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าชนิดคัพทุกรสชาติ จากราคา 13 บาท เหลือ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของมาม่าคัพที่มีการลดราคา

สำหรับร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมจัดแคมเปญนี้ ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์มาร์เก็ต กูร์เม่ต์มาร์เก็ต ลอว์สัน เจซีเอ็กซ์เพรส แม็กซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ ซีพีเฟรชมาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต จิฟฟี่ สปาร์ และซูรูฮะ รวมถึงร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งผู้สนใจสามารถซื้อมาม่าคัพในราคา 10 บาท ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำ รวมทั้งร้านธงฟ้าทั่วประเทศ…

วิธีแนะนำการตรวจสอบการขึ้น ลงทะเบี้ยนเกษตรกรชาวสวนยาง วิธีทำง่ายๆมีเพียงแค่ 3 ขั้นตอน สามมารถเช็คแล้วได้เงินเลย

วิธีแนะนำการตรวจสอบการขึ้น ลงทะเบี้ยนเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางท่านใดยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง

วิธีแนะนำการตรวจสอบการขึ้น ลงทะเบี้ยนเกษตรกรชาวสวนยาง

แนะนำการวิธีตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง วิธีทำง่ายเพียง 3 แค่ขั้นตอน เช็กแล้วรอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนได้เลย

มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากโควิด-19 ของรัฐบาล โดยที่จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย และเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นนั้น

ล่าสุด นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการจัดการยางแห่งประเทศไทยในด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการจัดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง

เกษตรกรชาวสวนยางท่านใดยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ กยท. ได้ตั้งแต่วันนี้-15 พ.ค.63 ณ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์เยียวยา…

น้ำดื่มตู้ยอดเหรีญ อาจก่อให้มีเชื่อโรคได้หากไม่ทำความสะอดอย่างสม่ำเสมอ ตามคู่กรมอนามัย

น้ำดื่มตู้ยอดเหรีญ  หากปฏิบัติได้ตามนี้ผู้ใช้บริการก็จะบริโภคน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าไม่ก็อาจทำให้มีเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

น้ำดื่มตู้ยอดเหรีญ 

ปัจจุบันหลายครอบครัวมักจะมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ภายในบ้าน และหากบ้านไหนไม่มีจะให้บริการตู้หยอดเหรียญน้ำดื่มสาธารณะให้ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนอย่างมาก และกดกันหลายมือ

หากไม่ดูแลทำความสะอาดสม่ำเสมอ ติดตั้ง ตามคู่มือการปฏิบัติของกรมอนามัย เช่น ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ำเสียและขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 30 เมตร ไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ำถูกสุขลักษณะ มีการป้องกันจากแมลงและสัตว์ที่จพนำพาหะและโรค ติดตั้งตู้ยกระดับสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 10 ซม. ที่วางภาชนะบรรจุน้ำมั่นคง สูงจากพื้น ตามความเหมาะสม

หากปฏิบัติได้ตามนี้ผู้ใช้บริการก็จะบริโภคน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าไม่ก็อาจทำให้มีเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่กดจากตู้หยอดเหรียญสาธารณะได้

เพื่อบริโภคน้ำดื่มอย่างปลอดภัย สถาบันอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญสาธารณะ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่าน ในเขตกรุงเทพฯ และปทุมธานี ได้มีการนำมาวิเคราะห์โคลิฟอร์ม เชื้อที่บ่งบอกให้ถึงความไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และเชื้อก่อโรคปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ อี.โคไล, สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส, ซาลโมเนลลา และ คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ พบว่า 5 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อก่อโรค

แต่พบ โคลิฟอร์ม ปนเปื้อนใน 1 ตัวอย่าง มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานของไทยที่กำหนดไว้คือ ในน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ให้ตรวจพบ โคลิฟอร์ม ได้ไม่เกิน 2.2 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร

เห็นผลวิเคราะห์ออกมาอย่างนี้แล้ว แนะนำว่าให้เลือกกดน้ำหรือใช้บริการจากตู้หยอดเหรียญสาธารณะที่ปฏิบัติตามคู่มือของกรมอนามัยข้างต้นจะดีกว่า เพื่อการดื่มน้ำที่ดีอย่างปลอดภัย…

CELINE ได้มีการจับมือร่วมกับศิลปิน ที่มีชื่อดังชาวเยอรมัน ANDRÉ BUTZER

CELINE ได้มีการจับมือร่วมกับศิลปิน  เผยคอลเลคชั่นแคปซูล ต้อนรับซัมเมอร์

CELINE ได้มีการจับมือร่วมกับศิลปิน

CELINE เซลีน กลับมาพร้อมกับ SUMMER CAPSULE คอลเลคชั่น ที่ได้จับมือออกแบบร่วมกันกับศิลปินชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอเนียอย่าง ANDRÉ BUTZER ที่เป็นที่รู้จักอย่างโด่งดังทางด้านของภาพวาดและงานศิลปะในนาม BUTZER เจ้าของผลงาน N-BILDER

ที่ใช้ความเข้มข้นของสีมาเติมเพื่อสื่อซึ่งอารมณ์ ซึ่งในการร่วมออกแบบครั้งนี้เซลีนได้นำเสนอตัวการ์ตูนพิเศษหัวกลม ที่เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของภาพที่วาดเรื่องราว “FRIEDENS-SIEMENS” ของ BUTZER และในคอลเลคชั่นนี้เน้นให้สื่อถึงไปที่ไอเท็ม EASY-TO-WEAR ที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน อาทิเช่นเสื้อยืดผ้าคอตตอน , เสื้อโปโล, สนีกเกอร์ และกระเป๋าสานจากหวายขนาดโอเวอร์ไซส์ ที่ควรมีติดตู้ในช่วงซัมเมอร์นี้ไว้…