กรกฎาคม 25, 2021
7 วิถีเกษตรนวัตกรรม

7 วิถีเกษตรนวัตกรรม สร้างอาชีพคนคืนถิ่น. การระบาดของไวรัสโควิด-19

7 วิถีเกษตรนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยที่ศูนย์ได้มีการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ได้มีการระดมสมองนักวิชาการ กูรูในด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการจัดทำ 7 นวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

นวัตกรรมทั้ง 7 สาขา มีอะไรบ้างที่ผู้ถูกเลิกจ้างงานจะได้เป็นการใช้ยึดเป็นแนวทางทำกิน และ NIA ที่ได้มีความพร้อมจะสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการทำตลาด ให้กับสตาร์ตอัพด้านการเกษตร

เป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร …ที่ได้มีการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาตอบสนองเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน…มี 4 แนวทางที่สำคัญ คือ เป็นการการใช้ประโยชน์ไมโครไบโอมของจุลินทรีย์ดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อเป็นการควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยที่ได้มีการดัดแปลงยีนให้ได้พืชที่มีคุณลักษณะตามต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่

เกษตรดิจิทัล…เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการใช้บล็อกเชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านผลผลิต และเป็นการนำมาใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติ และข้อมูลที่ได้มีการย้อนหลังด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น เป็นการใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลระดับน้ำในนาข้าว โดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลจากที่บ้านได้ผ่านมือถือ

เพื่อเป็นการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่…โดย เฉพาะการทำเกษตรแนวตั้ง เหมาะสำหรับในการทำเกษตรในเขตเมือง รวมไปถึงฟาร์มเลี้ยงแมลงแบบปิด ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจากแมลงกำลังจะกลายเป็นโปรตีนทดแทนของเนื้อสัตว์ในอนาคต

อย่าง YNsec สตาร์ตอัพชาวฝรั่งเศสที่ได้มีระบบการเลี้ยงแมลงขนาดใหญ่ด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ด้วยกำลังผลิต 20,000–25,000 ตันต่อปี

เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ…ที่ได้มีการช่วยประหยัดแรงงาน โดยที่ได้มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่างๆ อย่างสตาร์ตอัพอิสราเอล “อารักกา” ที่ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ใช้ในการผสมเกสรในโรงเรือน โดยที่มี AI คอยบอกได้ว่าดอกไม้มีความพร้อมสำหรับการผสมเกสรดอกไม้เมื่ออุณหภูมิและระดับความชื้นเหมาะสม หรือสตาร์ตอัพไทยเทวดา คอร์ป ที่นำโดรนไปใช้ในการปลูกข้าวได้อย่างแม่นยำจนเพิ่มผลผลิตได้ถึงสองเท่า

เพื่อบริการทางธุรกิจเกษตร…ในระบบการจองอุปกรณ์การเกษตร ระบบการประมูลสินค้าเกษตร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการตลาด และได้มีการให้ระบบเชื่อมโยงผลผลิตกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหาร

เพื่อเป็นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง…ที่ได้เป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเก็บรักษาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายผลผลิต เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศด้วยโอโซน โดยที่เป็นการใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุ และรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้นานขึ้น

ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี…ที่ได้มีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอนไซม์ หรืออื่นๆ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนโรงงาน ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น เชื้อเพลิงและพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *